Direktør for Wicotec Kirkebjerg, Brian Ludvigsen

WICOTEC KIRKEBJERG RUNDER SIN HØJESTE OMSÆTNING NOGENSINDE

Virksomheden har ramt en rekordomsætning og formår både at vækste markant og løfte bundlinjen. Aktiviteten hos Wicotec Kirkebjerg har i årets løb været høj i alle dele af forretningen, og selskabet har mærket stor efterspørgsel på alle ydelser.

I årsregnskabet for det skæve regnskabsår 2020/21 lander omsætningen for året på 2.047 mio. kr., hvilket er en forbedring på 442 mio. kr. eller 28 procent i forhold til året før. Overskuddet før skat er steget fra 8 mio. kr. året før til 28 mio. kr. i 2020/21.

– Vi rammer en rekordomsætning, og samtidig med, at vi har vækstet markant, så har vi formået at løfte bundlinjen, og det er vi rigtig glade for og stolte af, siger adm. direktør i Wicotec Kirkebjerg Brian Ludvigsen.

Resultatet er som forventet og følger planerne for den strategiske udvikling i selskabet, men med en overskudsgrad på 1,4 procent er man ikke helt i mål.

– Vi har et langsigtet strategisk mål om at ramme en Ebit-margin på 4 procent, og i det lys er 1,4 procent jo ikke tilfredsstillende. Men det er helt i tråd med de forventninger, der ligger i planen for den strategiske udvikling, vi gennemgår, og jeg vil betegne det som et godt, solidt skridt på vejen, siger Brian Ludvigsen.

De 1,4 procent er selskabets bedste indtjeningsmarginal i de sidste seks år, og væksten i omsætningen på knap 30 procent er ikke set siden Wicotec fusionerede med Kirkebjerg i 2012.

Egenkapitalen pr. 30. september 2021 er på 265,9 kr. svarende til en soliditet på 31,1 procent hvilket viser, at selskabet er velkonsolideret og også i fremtiden vil kunne indgå i store entreprise og FM-aftaler.

Flere store projekter er i produktion i dette regnskabsår og forventes fortsat at bidrage positivt fremadrettet. Generelt oplever Wicotec Kirkebjerg stor interesse fra markedet og er i tæt dialog med kunder og samarbejdspartnere om kommende projekter og samarbejder.