LEVERANDØR & FAKTURERING

FAKTURERING

For at sikre den mest effektive og hensigtsmæssige behandling af fakturaer til Wicotec Kirkebjerg A/S har vi følgende krav til modtagelse af fakturaer.

 • Faktura skal være udstedt i overensstemmelse med skattestyrelsens regler.
 • Faktura skal altid indeholde det fulde navn på bestiller/ordregiver.
 • På fakturaen skal Wicotec Kirkebjerg A/S’ konteringsreference tydeligt fremgå.

KONTERINGSREFERENCE

Konteringsreferencen, som oplyses af bestilleren/ordregiveren, er en forudsætning for hurtig og sikker behandling af indkomne fakturaer. Mangler konteringsreferencen, vil fakturaen blive afvist og returneret.

Konteringsreferencen skal bestå af én af følgende tre oplysninger:

 • Projektnummer, som altid består af otte cifre.
 • Maskine- eller registreringsnummer, hvis bestilling vedrører en maskine eller en bil.
 • Finansnummer, afdelingsnummer og initialer i formatet: Finansnummer-afdelingsnummer-initialer.

Bemærk, at Wicotec Kirkebjerg A/S ikke betaler forsinkelsesrenter, hvis en faktura returneres på grund af manglende konteringsreference.
Er du i tvivl om konteringsreferencen, så kontakt bestilleren/ordregiveren hos Wicotec Kirkebjerg A/S, inden fremsendelse af faktura.

FREMSENDELSE AF FAKTURA

Faktura til Wicotec Kirkebjerg A/S kan fremsendes på én af følgende måder:

 • Fremsendelse per EDI: For opsætning kontakt venligst:
  bogholderi@wk.dk. EAN-nummer: 5790002031120
 • Fremsendelse per e-mail: Fremsendelse af faktura pr. mail skal ske til mailadressen: kreditor@wk.dk. Fakturaen skal være vedhæftet mailen i PDF-format.
 • Øvrige henvendelser til kreditorbogholderiet, herunder fremsendelse af kontoudtog og rykkere, skal ske til mailadressen: bogholderi@wk.dk.