PRIVATLIVSPOLITIK

INTRODUKTION

Hos Wicotec Kirkebjerg prioriterer vi datasikkerhed og her kan du læse, hvordan Wicotec Kirkebjerg håndterer dine personoplysninger.

Samtlige oplysninger og informationer, som kan henføres til dig, er personoplysninger. De personoplysninger, som Wicotec Kirkebjerg behandler, kan vi have fået fra dig eller fra andre i forbindelse med gennemførelsen af en ordre, levering af en service eller lign., ligesom Wicotec Kirkebjerg kan have opsamlet personoplysninger i forbindelse med, at du har besøgt Wicotec Kirkebjerg’s hjemmeside.

DATAANSVARLIG

Wicotec Kirkebjerg er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores juridiske oplysninger er følgende:

Wicotec Kirkebjerg A/S
Dybendals Alle 10
2630 Taastrup
Cvr.nr. 73585511

FORMÅL MED BEHANDLING OG KATEGORIER AF OPLYSNINGER

Hjemmesiden

Når du besøger vores hjemmeside www.wk.dk, indhenter vi data om dig for at kunne benytte huskefunktioner, optimere hjemmesiden, udarbejde statistik og generelt for at målrette markedsføring. Wicotec Kirkebjerg behandler bl.a. følgende oplysninger:

  • IP-adresse, der anvendes til statistiske formål og remarketing.
  • Din browserversion, der anvendes til optimering af den fremtidige brugeroplevelse på hjemmesiden.
  • Tid og dato for dit besøg på hjemmesiden, som alene anvendes til statistiske formål mv.

for at anvende data-behandlere, som Wicotec Kirkebjerg har sikret har den samme sikkerhed omkring dine oplysninger, som Wicotec Kirkebjerg har. I forhold til organisatoriske foranstaltninger har Wicotec Kirkebjerg fokus på at uddanne og undervise Wicotec Kirkebjerg’s medarbejdere i at sikre den nødvendige datasikkerhed. Når det er nødvendigt, sørger vi for at kryptere, pseudonymisere eller anonymisere dine oplysninger.

OPBEVARING OG SLETNING

I Wicotec Kirkebjerg sletter vi dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Særlige lovregler herunder fx. bogførings-, hvidvask- og forældelsesloven, kan dog give Wicotec Kirkebjerg pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret.

DINE RETTIGHEDER

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Wicotec Kirkebjerg behandler om dig med de undtagelser, som fremgår af gældende lovgivning. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Endelig har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller at anmode os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

ANSØGNINGER

Hvis du søger en stilling hos Wicotec Kirkebjerg, behandler vi de personoplysninger, som du selv har givet os eller oplysninger fra andre, som du har givet samtykket til, at Wicotec Kirkebjerg må kontakte. Det gør vi for, at vi kan vurdere din ansøgning.  Wicotec Kirkebjerg gemmer alle ansøgninger i en periode på op til seks måneder, for at sikre at vi finder den rette kandidat til stillingen.

VIDEREGIVELSE OG MODTAGERE

Data om dit brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang, disse oplysninger er kendte. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Wicotec Kirkebjerg benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og Wicotec Kirkebjerg må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Wicotec Kirkebjerg anvender kun data-behandlere i EU eller i lande, der kan videregive dine oplysninger med en tilstrækkelig beskyttelse.

SIKKERHED

Wicotec Kirkebjerg har truffet både tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Wicotec Kirkebjerg sørger derfor for at de oplysninger, som du giver, eller som Wicotec Kirkebjerg får om dig fra andre, opbevares sikkert og fortroligt. I forhold til tekniske foranstaltninger, så sørger Wicotec Kirkebjerg altid

Hvis du anmoder om det, vil Wicotec Kirkebjerg slette de personoplysninger, som Wicotec Kirkebjerg har registreret om dig, medmindre vi har ret til at fortsætte behandlingen med et andet hjemmels-grundlag.

Behandler Wicotec Kirkebjerg dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du altid trække dette samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, ophører behandlingen af dine personoplysninger, medmindre Wicotec Kirkebjerg må fortsætte behandlingen på et andet hjemmelsgrundlag.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os på persondata@wk.dk.

KLAGE

Hvis du er uenig i den måde, som Wicotec Kirkebjerg behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os for en drøftelse. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, der har følgende oplysninger:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon 33 19 32 00
E-mail dt@datatilsynet.dk