WICOTEC KIRKEBJERG KØBER STÆRK AKTØR INDEN FOR BYGNINGSAUTOMATIK

Med købet bliver bygningsautomatik en integreret del af kerneforretningen, og den landsdækkende teknikentreprenør og servicepartner står dermed endnu stærkere på markedet for grøn omstilling og energioptimering.

Jysk CTS er specialister inden for projektering, programmering, installation og servicering af intelligent bygningsautomatik til styring af energi, varme, ventilation, lys, alarmer, CO2-niveauer, luftfugtighed og meget mere med henblik på at skabe rentable løsninger med et minimalt energiforbrug.

Som led i Wicotec Kirkebjergs strategi sikrer købet af den specialiserede virksomhed en endnu stærkere positionering på markedet for grøn omstilling og energioptimering.

– Bygninger og industrianlæg bliver stadigt mere installationstunge, og i takt hermed vokser behovet for at styre og regulere den energi, komfort og sikkerhed, der er i bygningerne og i industrien. Med købet bliver bygningsautomatik en integreret del af vores kerneforretning og tilbud til markedet. Fremover kan vi nu drifte bygninger og i endnu større omfang rådgive vores kunder om grøn omstilling, IoT-integration, behovsanalyser, taksonomi og energioptimering på et fuldt oplyst og databaseret grundlag, siger adm. direktør i Wicotec Kirkebjerg Brian Ludvigsen.

Jysk CTS har 66 medarbejdere fordelt på lokationer i henholdsvis Kolding, Esbjerg, Aarhus og Karlslunde, hvilket sikrer maksimal fleksibilitet for kunder på tværs af landet.

For ejerkredsen i Jysk CTS ser man frem til nye udviklingsmuligheder som en del af Wicotec Kirkebjerg-koncernen:

– Vi har bragt Jysk CTS i en position, vi er meget stolte af, og vi er nu der, hvor vi ønsker at gå skridtet videre. Ved at blive en del af Wicotec Kirkebjerg-koncernen, skaber vi et solidt fundament for at udvikle og vækste forretningen fremadrettet og dermed blive en endnu stærkere spiller på CTS-markedet, siger adm. direktør i Jysk CTS Ken Hansen.

Jysk CTS A/S fortsætter uændret under samme navn og CVR-nummer som et selvstændigt datterselskab i Wicotec Kirkebjerg-koncernen fra samme lokationer som hidtil, og den nuværende ejerkreds fortsætter i uændrede roller.