TOTALENTREPRISE PÅ KÆMPE PROJEKT FOR BIOFOS

Wicotec Kirkebjerg har underskrevet totalentreprisekontrakt med Biofos om et kæmpe projekt på Danmarks største renseanlæg.

Projektet, som er en del af en større udbygning af BIOFOS’ renseanlæg frem til 2027, bidrager til at der sendes mindre mængder af spildevand ud i Øresund uden at have været igennem alle rensetrin. Wicotec Kirkebjerg har skrevet under på det første delprojekt, det såkaldte ”bundbeluftningsprojekt”.

Som total teknikentreprenør skal Wicotec Kirkebjerg i samarbejde med rådgivervirksomheden Krüger A/S og underentreprenør Biomizing A/S projektere projektet efterfulgt af udførelse af bundbeluftningen i renseanlæggene.

Wicotec Kirkebjerg skal tømme og rense rensningsbassinerne samt udføre alle elforsyninger og bygningsarbejder. Wicotec Kirkebjergs datterselskab Holmskov Rustfri A/S skal udføre rørarbejder i rustfrit stål i samarbejde med Biomizing.

Når hovedstadsområdet vokser, skal mere vand renses
Store boligbyggerier popper op i takt med at stadigt flere og flere mennesker bosætter sig i Københavnsområdet og derved belaster kloaksystemerne og renseanlæggene mere end tidligere.

For at sikre at renseanlæggene også i fremtiden kan følge med de store vandmængder – også som følge af flere og kraftigere vandskyl – er dette udbygningsprojekt igangsat,  og i alt fem initiativer i projektet skal sikre, at spildevandet kan renses helt frem til 2045.

”I Wicotec Kirkebjerg er vi stolte over, at vi kan bidrage med vores tværfaglige kompetencer i projektering og i udførelsen af bundbeluftningen. Vi bidrager til rensning af mere spildevand på kortere tid og sikrer den vandkvalitet, som vi i Danmark er vant til”, fortæller Claus Schmidt, Direktør i Wicotec Kirkebjerg.

Også en gevinst for livet i havet: Udledning af kvælstof reduceres med op til 200 tons årligt
Dyrelivet i Øresund får således glæde af, at mængden af bypass reduceres.

Faktaboks BIOFOS: Danmarks største spildevandsvirksomhed
BIOFOS er Danmarks største spildevandsvirksomhed, som renser brugt vand (også kaldet spildevand) for 1,2 mio. borgere i hovedstadsområdet. I 2020 rensede BIOFOS cirka 109 mio. m3 spildevand fra sine 3 rensningsanlæg.

Ressourcerne i spildevandet udnyttes til klimavenlig energi i form af EL, biogas og fjernvarme til forsyningsnettet.

På billedet fra venstre: Søren Heegard, Økonomidirektør BIOFOS, Claus Schmidt, Direktør Wicotec Kirkebjerg, Bøje Nielsen, Afdelingsdirektør Anlæg WK og Susanne Juhl, bestyrelsesformand BIOFOS.

Foto: HviidPhotography (Anders Hviid)