SERVICE OG FACILITY MANAGEMENT

VI DRIFTER OG VEDLIGEHOLDER TEKNISKE SYSTEMER OG INSTALLATIONER I ALLE TYPER BYGNINGER OG ANLÆG.

Vi har størrelsen, erfaringen og kompetencerne til at effektivisere den samlede proces for vores offentlige og private kunder. Vi centraliserer alle vores tekniske serviceløsninger, så I får én samlet leverandør.  

Vores servicekoncepter dækker alle behov – I kan vælge at outsource alle installationer til os, eller kontakte os, når egne kompetencer in-house ikke er tilstrækkelige eller ved spidsbelastninger. Vi er ligeledes specialister i energioptimering inden for alle tekniske områder, tilpasset den enkelte kundes behov og ønsker. 

Vi tager ansvar for den tekniske drift, og ved omfattende og vitale tekniske installationer ansætter vi faste folk på stedet, så de rette kompetencer med indgående kendskab til anlæggene konstant drifter, vedligeholder og er tilgængelige i tilfælde af akut opståede situationer. 

FACILITY MANAGEMENT

Vi er specialiseret i OPP/OPS-aftaler og tilbyder Facility Management inden for energi og miljø, ejendomsdrift og projektering. Vi varetager total ejendomsdrift og vedligeholdelse af dine bygninger i 10-25 år.  

Vi sikrer fra projekteringsfasen, at byggeriet opføres efter høje standarder med henblik på valg af de mest energirigtige og langsigtede totaløkonomiske løsninger med en fast pris i hele aftaleperioden. 

Vælger I helt eller delvist at outsource driften, påtager vi os ansvaret. Alle jeres sekundære services bliver dermed udført samlet og økonomisk fordelagtigt, og jeres bygninger bliver kontinuerligt og frekvent efterset og vedligeholdt. 

VAGTORDNING 24/7

Med en serviceaftale hos os får I øjeblikkelig assistance ved nedbrud og fejl på tekniske anlæg og installationer. Vores erfarne team sørger for en hurtig og effektiv udbedring af defekter og fejlfunktioner døgnet rundt. Vi løser de mest komplekse opgaver, og vores servicevogne er udstyret med specialværktøj og højteknologiske test- og fejlfindingsudstyr.

Kunder med en serviceaftale kan kontakte Wicotec Kirkebjergs landsdækkende servicecenter på telefon +45 4690 3464 døgnet rundt, hvor vi er klar til at hjælpe jer.

SERVICES

 • Planlagt vedligehold  
 • Akut og oprettende vedligehold 
 • Servicekontrakter 
 • 24/7 vagtordning  
 • Rammeaftaler

FACILITY MANAGEMENT 

 • Driftsaftaler 
 • OPP/OPS  
 • Rammeaftaler 

MARKEDER 

 • Grøn omstilling
 • Fjernvarme
 • Ladestandere
 • Pharma & Food 
 • Hospitaler 
 • Domiciler 
 • Industri 
 • Vandværker 
 • Boliger 
 • Forsyning 
 • Offentlig
 • Uddannelsesfaciliteter 
 • Museer og kultur 
 • Infrastruktur 
 • Datacentre

KONTAKT OS OG FÅ EN SERVICEAFTALE DER PASSER JER

Martin Holgersen

Salgschef
Service & Facility Management

Christian Larsen

Afdelingschef
Service, El

Michael Landsgaard

Afdelingsdirektør
Service/FM

Tommy Berthel

Afdelingschef
Vest