Direktør for Wicotec Kirkebjerg, Brian Ludvigsen

HISTORISK FLOT ÅRSREGNSKAB FOR WICOTEC KIRKEBJERG-KONCERNEN

Stor efterspørgsel på tekniske ydelser sammenholdt med resultaterne af de seneste års strategiske arbejde er baggrunden for, at teknikentreprenør og servicepartner Wicotec Kirkebjerg A/S udgiver det bedste årsregnskab i koncernens historie

I det netop udgivne årsregnskab for det skæve regnskabsår 2021/22 lander Wicotec Kirkebjerg-koncernen en omsætning på 2.293 mio. kr., hvilket er en vækst på 246 mio. kr. svarende til 12 procent i forhold til året før.

– Årsregnskabet afspejler et år med højt aktivitetsniveau og vækst i alle divisioner som følge af stor efterspørgsel på vores tekniske kompetencer og ydelser. Vel at mærke i et udfordrende marked med stigende materialepriser, udfordrede logistikkæder og mangel på arbejdskraft, siger adm. direktør i Wicotec Kirkebjerg Brian Ludvigsen.

Selskabets resultat før skat (EBIT) udgør 80 mio. kr. svarende til 3,5 procent af årets omsætning, hvilket er en markant forbedring fra sidste år på mere end 50 mio. kr.

Komplekse projekter og grøn omstilling
Væksten udspringer af en række store komplekse projekter inden for blandt andet byggeri, industri og infrastruktur. Specielt medicinal- og fødevareindustrien samt rustfrie rørinstallationer til primært vandværker, rensningsanlæg og hospitaler er områder med stor efterspørgsel efter koncernens tekniske kompetencer. Derudover har de seneste års fokus på at øge omsætningen inden for Service og Facility Management bidraget positivt til koncernens vækst og indtjening.

– Ligeledes har vi fokus på de kommercielle muligheder, der udspringer af den grønne omstilling. Det er blandt andet ladeinfrastruktur til el-biler samt installation og drift af bygningsautomationssystemer. Og ikke mindst konvertering fra naturgas til fjernvarmesystemer, hvor vi har aktuelle projekter fordelt over hele landet, siger Brian Ludvigsen.

Strategisk udvikling
Resultatet er som forventet klart forbedret og følger planerne for den strategiske udvikling af koncernen:

– Vi begynder nu at se resultaterne af de seneste års strategiske arbejde med at løfte indtjeningen og udvikle forretningen. Vi har styrket vores kompetencer og organisation og er ligeledes i gang med at digitalisere og effektivisere på flere fronter, siger Brian Ludvigsen.

I regnskabsåret har Wicotec Kirkebjerg foretaget tre strategiske opkøb af selskaberne S&H Klimateknik A/S, Kurt Jensen Maskinfabrik A/S samt Jysk CTS A/S. Alle tre selskaber bidrager betydeligt til at styrke kompetencer og ydelser og stiller koncernen endnu stærkere i forhold til at bidrage til den grønne omstilling af det danske samfund. 

Forventninger til det nye regnskabsår
Forventningerne til det nye regnskabsår ser positive ud:

– Vi forventer lønsom vækst, og det har vi et stærkt udgangspunkt for. Vores nuværende ordrebeholdning er god, og samtidig er der udsigt til flere større og interessante projekter. Konkret forventer vi en vækst i omsætningen på 5 procent og en EBIT-margin i niveauet 2,5 til 3,5 procent, siger Brian Ludvigsen.