Bygherre
HOFOR A/S
Bruttoareal
Otte kommuner
År
2015-2017
Entrepriseform
Fagentreprise
Arkitekt
Gottlieb Paludan Architects
Rådgiver
Krüger

VÆRKET VED MARBJERG

HOVEDSTADSOMRÅDETS NYE SUPERVANDVÆRK

Vandværket er 100 procent fuldautomatisk og tilhører en ny generation af vandværker der kommer til at danne forbillede for fremtidens vandværker ikke mindst hvad angår drikkevandssikkerhed. 

Vandværket servicerer omkring 120.000 borgere i otte kommuner i hovedstadsområdet. Det er et af Danmarks største og mest miljøvenlige vandværker og kan levere 4,8 millioner m³ vand årligt.

Vandforbruget på værket er minimeret ved at genbruge spildprodukter i form af skyllevand fra filtreringsprocessen samt ved at opkoncentrere slam fra processen. 

Wicotec Kirkebjerg har stået for levering og montering af diverse tanke, pelletkolonner samt udstyr i form af instrumenter, pumper, ventiler og øvrige komponenter. Det hele er forbundet dels af rustfri rør og dels af plastrør. Personalet på projektet har alle gennemgået sanitært kursus for arbejde med drikkevandsinstallationer.

Projektet bestod desuden af kraner samt gallerier og lejdere udført i galvaniseret stål.

Fagområder:

  • Rustfrie rørinstallationer
  • Montering og levering af diverse komponenter