Bygherre
Femern Link Contractors
Bruttoareal
40.000 m²
År
2021-2023
Entrepriseform
Teknikentreprise
Arkitekt
Femern Link Contractors
Rådgiver
Femern Link Contractors

TUNNELELEMENTFABRIK TIL FEMERN-BÆLT

PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF ALLE TEKNISKE INSTALLATIONER TIL ELEMENTFABRIKKENS PRODUKTIONSHALLER
I forbindelse med Femern Link Contractors opførelse af tunnelelementfabrikken på den danske side af Femern-Bælt forbindelsen har totalentreprenøren Give Steel A/S valgt Wicotec Kirkebjerg som underleverandør til projektering og udførelse af alle tekniske installationer til elementfabrikkens produktionshaller.
Tunnelelementfabrikken skal fremstille de 217 meter lange betonelementer, der efter nedsænkningen vil danne den faste forbindelse til Femern-forbindelsen.
Tunnelelementfabrikken består af tre produktionshaller, som arealmæssigt svarer til seks fodboldbaner. Wicotec Kirkebjerg projekterer og leverer elforsyning, kraftinstallationer, belysningsanlæg, jordings- og lynbeskyttelsesanlæg, brandsikringsanlæg, WiFi anlæg samt HVAC-anlæg med gasforsynet køle-/varmeanlæg inkl. CTS til produktionshallerne.

Fagområder:

  • El 
  • VVS 
  • Ventilation