Nyt Hospital Nordsjælland
Bygherre
Region Hovedstaden
Bruttoareal
123.000 m2
År
2021-2026
Entrepriseform
Teknikentreprise
Arkitekt
Herzog & de Meuron og Vilhelm Lauritzen Arkitekter
Rådgiver
Rambøll UK

NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND

Wicotec Kirkebjerg udfører den omfattende teknikentreprise på det firkløverformede Nyt Hospital Nordsjælland i Hillerød, der er et af de største enkeltstående byggeprojekter i Nordsjælland nogensinde.  

Hospitalet skal erstatte de nuværende to hospitaler i Nordsjælland med et nyt, moderne akuthospital, som er estimeret til at betjene 325.000 af Region Hovedstadens borgere. 

Wicotec Kirkebjerg udfører de tekniske installationer på hospitalet. Vores erfarne projektorganisation sørger via gennemprøvede processer for samtlige af projektets faser for en succesfuld projektgennemførsel, hvor samarbejde, arbejdsmiljø, bygbarhed og rettidig omhu er i centrum.  

Teknikentreprisen omfatter medicinske gasser, vand, afløb, sanitet, køleanlæg, varme, ventilation, sprinkling, belysningsanlæg, elinstallationer, solcelleanlæg, kommunikationsanlæg og nød- og 10kV forsyning. Herudover styrer og koordinerer vi de arbejder, der hører ind under bygningsautomatik samt brand og sikring, herunder styring og koordinering af indregulering, commissioning og idriftsætning på delanlæggene. 

Nyt Hospital Nordsjælland opføres i organiske former og placeres i grønne omgivelser med udgangspunkt i helende arkitektur, der byder på integrerede sansehaver, hensigtsmæssigt lysindfald og et hospitalsmiljø, der er let at orientere sig i.

Hospitalet opføres som én bygning i fire etager over kælder og kommer til at rumme ca. 20 kliniske specialer. Bygningen skal blandt andet indeholde 570 sengestuer, akutmodtagelse og intensivafdeling samt ambulatorier, operationsrum, billeddiagnostisk, kvinde-barn-funktioner, kirurgi, ortopædkirurgi, intern medicin, neurologi, onkologi, øre-næse-hals-sygdomme og audiologifunktioner.  

Kontrakten på teknikentreprisen udgør 1.15 mia. kr. 

Fagområder:

  • El
  • VVS
  • Ventilation
  • Sprinkling
  • Medicinske gasser
  • Køleanlæg
  • Solcelleanlæg
  • Nød- og 10 kV forsyning
  • Brand og sikring (styring og koordinering)
  • Bygningsautomatik (styring og koordinering)