Bygherre
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Bruttoareal
Region Syddanmark
År
2022-2025+
Entrepriseform
Rammeaftale

FORSVARETS EJENDOMSSTYRELSE

Wicotec Kirkebjerg A/S udfører en lang række serviceopgaver for Forsvarets Ejendomsstyrelse først og fremmest som del af en rammeaftale for Region Syd og løbende også i form af miniudbud fordelt over hele landet.

Opgaverne for Region Syd omfatter udførelse af eftersyn, reparationer og øvrig teknisk vedligehold af Ejendomsstyrelsens bygninger, anlæg og installationer. Rammeaftalen dækker el, smedearbejder, VVS, køl og ventilation samt bygningsautomatik (CTS, alarm, brand og master).

Som en del af rammaftalen med Region Syd står Wicotec Kirkebjerg desuden til rådighed med et akutberedskab 24/7.

Geografisk dækker rammeaftalen alle etablissementer hørende under Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i Region Syddanmark. 

Opgaverne strækker sig henover de næste tre år med mulighed for forlængelse. 

Fagområder:

 • Vedligehold/service
 • VVS
 • Renovering
 • Bygningsautomatik og automation
 • Smedearbejde
 • Varmeforsyningsanlæg
 • Vand- og spildevandsforsynin
 • Tankanlæg
 • Trykluftsanlæg
 • Ventilations- og køleanlæg
 • El-installationer og belysning, herunder flugtvejs- og panikbelysning
 • Generatorer
 • Brand og varsling (ABA, ABDL, ABV, AGA, ARS, AVA, AVS mv.)
 • Sirener og master
 • Nødforsyning
 • Lynafledning
 • Gasmotorer
 • Solcelle- og solfangeranlæg
 • Hjertestartere
 • Faldsikring
 • Porte