Bygherre
Banedanmark
Bruttoareal
1300 km
År
2015–2021
Entrepriseform
Totalentreprise i Konsortie
Rådgiver
EKJ Rådgivende ingeniører

ELEKTRIFICERING AF JERNBANENET

Wicotec Kirkebjerg er en del af konsortiet Aarsleff-Siemens, som udfører elektrificering af det danske jernbanenet. Konsortiet har indgået kontrakt med Banedanmark på elektrificering af 1.300 kilometer af det danske jernbanenet. Den samlede kontrakt har en værdi på 2.8 mia. kr. og udføres som totalentreprise.

Den første strækning af i alt 10 er den 57 km lange strækning mellem Esbjerg-Lunderskov med to spor.

Togdriften vil blive både billigere og mere stabil samtidig med, at el-drevne tog giver bedre forhold for miljøet. Der er afsat 12 mia. kr. til hele elektrificeringsprogrammet.

Wicotec Kirkebjergs arbejder består af alle el-arbejder: Montage af højspændingsanlæg på 150/132 KV samt 25 KV ud til spor. Ligeledes udfører Wicotec Kirkebjerg installationer til styre- og signalkabler for kontrol af højspændingsanlæg.

Fagområder: 

  • El