Bygherre
DSB
År
2020-2025 med mulighed for tre års forlængelse
Entrepriseform
HARD FM aftale, drift og vedligeholdelse

DSB: HARD FM

Wicotec Kirkebjerg servicerer DSB’s 421 stationer og en del af de tekniske anlæg. Aarsleff Rail er kontraktholder og løser opgaven i samarbejde med Wicotec Kirkebjerg.

Vi glæder os til endnu engang at vise, hvordan vi arbejder sammen som én organisation i One Company, og hvordan vi leverer intelligente løsninger, som vores kunder får gavn af.

Kontraktperioden begyndte den 1. oktober 2020, og allerede i indledningsfasen gennemførte vi en omfattende uddannelsesindsats af de medarbejdere, som står for at udføre opgaverne. Uddannelsesindsatsen omfattede blandt andet at lære om faciliteternes tekniske indretning og adgangsveje.

Kontrakten på Hard Facility Management ydelser har været i EU-udbud og løber i fem år med mulighed for at forlænge i yderligere tre år.

Fagområder: 

  • VVS 
  • Ventilation 
  • El 
  • Brand & Sikring