Bygherre
Høje Taastrup forsyning
Bruttoareal
70.000 m3 vandfyldt lager
År
2018-2022
Entrepriseform
Totalentreprise
Rådgiver
Planenergi

DAMVARMELAGER HØJE TAASTRUP

DAMVARMELAGER TIL LAGRING AF OVERSKUDSVARME 

Wicotec Kirkebjerg har i Høje Taastrup stået for etableringen af et 16 meter dybt og 70.000 m3 stort damvarmelager, der gør det muligt at udnytte varmekapaciteten fra fjernvarmevand i området ved at lagre vandet og genbruge det efterfølgende.  

Wicotec Kirkebjerg har udført alle grave- og rørarbejder til de eksisterende fjernvarmeledninger og opført en tilhørende underjordisk pumpestation.  

Det gravede hul i jorden er foret med en plastliner samt et isoleret låg. Lineren er designet, så den kan tåle op til en konstant temperatur i lageret på 90 grader. Med damvarmelageret er det derfor muligt at lagre op til 90 grader varmt vand og på den måde udnytte energien langt bedre end tidligere. Varmelageret fungerer som en slags reservekilde for hele fjernvarmesystemet.  

Lageret aflades løbende i løbet af et år, når fjernvarmen er dyr at producere og omvendt fylder man varme på lageret igen, når fjernvarmen er billig at producere.  

Wicotec Kirkebjerg er kontraktholder på opgaven og Per Aarsleff er underentreprenør og har stået for gravearbejdet af damvarmelageret.  

Fagområder: 

  • Anlæg
  • Fjernvarme