Bygherre
Carlsberg Byen Ejendomme A/S
Bruttoareal
160 meter lang støjskærm
År
2015-2016
Entrepriseform
Fagentreprise
Arkitekt
Kristine Jensens Tegnestue
Rådgiver
Rambøll Danmark A/S

CARLSBERG BYEN: ETABLERING AF STØJSKÆRM

160 METER LANG STØJSKÆRM PÅ SKRÅNENDE GRUND

Wicotec Kirkebjerg har opført en 160 meter lang støjskærm ved Carlsberg Byen. Entreprisen omfattede etablering af støjskærm på pælefunderede betonskørter. Støjskærmens østlige ende begynder ved Carlsberg Byens ”De Hængende Haver” og løber parallelt med cykelruten hen til Æresboligen.
Entreprisen er beliggende på en matrikel, som ejes af Carlsberg Byen, men som senere vil blive overdraget til Københavns kommune.

Udfordringen ved udførelsen af entreprisen var hensynet til støjskærmens bagside, som er beliggende i J.C. Jacobens Have, som er et fredet område. Under arbejdet blev der derfor opsat et hegn tre meter fra arbejdsstedet, som sikrede det fredede område.

Arbejdet er udført fra en nyetableret betonrampe langs jernbanen, hvor der efterfølgende er blevet etableret en cykelsti. 

Inden påbegyndelse af entreprisen har Wicotec Kirkebjerg haft til ansvar at fjerne det eksisterende plankeværk og få foretaget diverse jordarbejder. Herefter er der blevet boret 59 huller på  60 cm i diameter til fundamenter, hvor der er monteret 57 betonelementer, der er sammenstøbt med fundamenterne, hvorpå 230 aluminiumssøjler i en højde af fire meter er blevet monteret. afslutningsvist 228 akrylplader monteret mellem søjlerne.

Fagområde:

  • Anlæg